fbpx

StudioChef.nl

onderdeel van: 
Studio Chevalking

Les 3 - Diafragma

Introductie - diafragma

Waar is het diafragma voor?
1. Meer of minder doorlaten van licht.
2. Grotere of kleinere scherptediepte met mooie bokeh in de achtergrond/voorgrond.

Let op, beide punten werken tegelijkertijd, dus het is niet zo dat ze los van elkaar staan!

Hoe werkt het diafragma?
Het diafragma is een opening in de lens die verder open kan en verder dicht.
Een lager diafragmagetal zet het diafragma in de lens steeds verder open en een hoger diafragmagetal zet het diafragma steeds verder dicht, de opening wordt dan steeds kleiner.

De praktijk
Een laag diafragmagetal heeft twee gevolgen:
1. Een grotere opening en dus ook meer licht dat binnenkomt.
2. Het is nu ook mogelijk om een kleinere scherptediepte te krijgen (met die mooie bokeh in de achtergrond/voorgrond).
Een hoog diafragmagetal heeft ook twee gevolgen:
1. Een kleinere opening en dus ook minder licht dat binnenkomt.
2. De foto zal scherper worden en de scherptediepte wordt groter (de bokeh in de achtergrond wordt minder of verdwijnt compleet).

De twee gevolgen zijn altijd aan elkaar gekoppeld, dus een hoger diafragmagetal heeft een grotere scherptediepte tot gevolg en meteen ook het effect dat er minder licht binnenkomt. Andersom werkt het ook zo, een lager diafragmagetal heeft een kleinere scherptediepte tot gevolg en mogelijk ook het effect van een onscherpe achtergrond/voorgrond (de bokeh).

Videoles - diafragma (meer/minder licht)

Samenvatting/belangrijk om te onthouden

1. Een hoog diafragmagetal is een kleine opening, een laag diafragmagetal is een grote opening.

2. Een kleinere opening zorgt ervoor dat er minder licht op de sensor komt, een grotere opening zorgt dat er meer licht op de sensor kan komen.

3. Er zijn twee werkingen van het diafragma, meer/minder licht en groter/kleinere scherptediepte.

4. Beide werkingen werken tegelijk en in iedere stand van je camera.

Einde les 3